Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Mówimy NIE! Niesamodzielności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Zakończenie projektu "Mówimy NIE! Niesamodzielności"

23.06.2022

Z dniem 31.05.2022 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zakończyła realizację projektu pn. „Mówimy...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 13.08.2020 r.

13.08.2020

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 13.08.2020 r.

13.08.2020

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu...[czytaj więcej]

Wyniki (2/RPO/ŚDS/SNR/2020)

05.05.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Rozeznania Rynku nr ...[czytaj więcej]

Unieważnienie postępowania Rozeznanie rynku nr 1 /RPO/ŚDS/SNR/2020 z dnia 12.03.2020r.

23.03.2020

Zamawiający Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” unieważnia postępowanie dotyczące: Rozeznanie rynku...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 11.03.2020 r.

23.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności nr...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020 z dnia 12.03.2020 r.

12.03.2020

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 11.03.2020 r.

11.03.2020

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 27.02.2020 r.

09.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności nr...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r.

06.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności...[czytaj więcej]